Награди

Награди

Дарителска грамота за принос в инициативата на Община Дряново и за обновяване на Исторически музей – Дряново. Национален Конкурс „Сграда на Годината”:Сграда на годината 2014г в категория:Сгради-социална инфраструктора: детски градини -защитени жилища;Специална награда за 2018г.за ДГ 112 "Детски свят"; Сграда на годината 2019г. в категория "Социална инфраструктура-здраве, култура, образование и спорт".