Детска градина в Герман

Детска градина в Герман

Данни за проекта

ОДЗ 180 „Зайченцето бяло“

Награда „Сграда на годината“ 2014

Време за изпълнение: 180 календарни дни
Година: 2013
Село Герман