Изграждане на 3 броя детски площадки в Царево

Изграждане на 3 броя детски площадки в Царево

Данни за проекта