Детска площадка в кв. Ботунец

Детска площадка в кв. Ботунец

Данни за проекта