ТОПЛОЦЕНТРАЛАТА

ТОПЛОЦЕНТРАЛАТА

Реконструкция, пристрояване, частично надстрояване и преустройство на бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура, УПИ IХ – за спорт и атракции, кв. 1, м. „Южен парк – II част”, район „Триадица“ – Столична община, гр. София.

Данни за проекта