Сграда Дървеница

Етажи

Данни за проекта

ИНВЕСТИТОР И ИЗПЪЛНИТЕЛ - 'БУЛСТРОЙ ГРУП' ООД 

ПРОЕКТАНТ - арх. Д. Димитрова         

Удостоверение за въвеждане в експлоатация от 07.12.2017г.


ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

конструкция на сградата - 10 години 
хидроизолационни работи - 5 години
др.строително-монтажни и довършителни работи - 5 години 

Гаранционните срокове се определят съгласно чл.20, ал.4 от Наредба №2 и
започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване на строежа,
съгласно чл.20, ал.3 от Наредба 2, във връзка с чл.160, ал.4 и ал.5 ЗУТ.