Надежда

Данни за проекта

Жилищна сграда с магазин и подземни гаражи, находяща се на ул. 'Кумановски бой' 12.

Сградата разполага с 53 апартамента с квадратура от 50 до 150кв.м. разположени на 9 жилищни етажа.

ИНВЕСТИТОР И ИЗПЪЛНИТЕЛ - 'БУЛСТРОЙ ГРУП' ЕООД

Сградата се изпълнява съгласно:

Разрешение за строеж №221 от 12.09.2018год., изд. от Столична Община р-н 'Надежда'

За сградата има издадено Удостоверение за въвъждане за експлоатация.


ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

конструкция на сградата - 10 години
хидроизолационни работи - 5 години
др.строително-монтажни и довършителни работи - 5 години

Гаранционните срокове се определят съгласно чл.20, ал.4 от Наредба №2 и
започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване на строежа,
съгласно чл.20, ал.3 от Наредба 2, във връзка с чл.160, ал.4 и ал.5 ЗУТ.

Схеми на апартаментите Първи етаж

Кликнете върху конкретен имот, за да видите схемата му:

Имот Вид Обща площ Изложение Статус Цена