Сграда Дървеница 3

Данни за проекта

Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в кв. Дървеница с адрес бул. 'Св. Климент Охридски' 33.

Сградата разполага с 60 апартамента с квадратура от 30 до 200кв.м. разположени на 9 жилищни етажа.

ИНВЕСТИТОР И ИЗПЪЛНИТЕЛ - 'БУЛСТРОЙ ГРУП' ЕООД

ПРОЕКТАНТ - арх. Атанас Тачев       
Сградата се изпълнява съгласно: 

Разрешение за строеж №41 от 18.08.2017год., изд. от Столична Община р-н 'Студентски'
Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа от 14.09.2017год.

Сградата е на етап Акт Образец 14

Схема на плащане:

 • 2000 Евро депозит (стоп-капаро) за резервация на апартамент. Подписва се депозитно споразумение с ангажимент за подписване на предварителен договор за покупко-продажба;
  • 20% минус стоп-капарото при първа копка. Подписва се предварителен договор;
  • 20% при готов груб строеж, с поставен покрив. (Акт 14);
  • 60% при нотариално прехвърляне собствеността на имота (Акт 16);

 • ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

  конструкция на сградата - 10 години
  хидроизолационни работи - 5 години
  др.строително-монтажни и довършителни работи - 5 години

  Гаранционните срокове се определят съгласно чл.20, ал.4 от Наредба №2 и
  започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване на строежа,
  съгласно чл.20, ал.3 от Наредба 2, във връзка с чл.160, ал.4 и ал.5 ЗУТ.